tirsdag 25. mars 2008

Boikott Kina OL!

Da er OL ilden tent i Olympia, Hellas. Det skjedde ikke uten dramatikk: 3 demostranter tok seg forbi sikkerhetsoppbudet og hindret talen som lederen for Bejings organisasjonskomite skulle holde.

I 1980 ble Moskva OL boikottet av mange nasjoner, inkludert Norge på grunn av Sovjetunionens invasjon i Afganistan. Nå mener flertallet i Norge at grove brudd på menneskerettighetene i det okkuperte Tibet (og Kina forøvrig) ikke er i nærheten av å være like alvorlig som en invasjon av en annen stat. Derfor vil ikke Norge boikotte Kina OL 2008.

Nå er situasjonen i Tibet langt mer komplisert enn det som fremkommer i media. Det er uenighet om hvilke områder som skal inngå i definisjonen av Tibet. Det er også et spørsmål om Tibet faktisk ønsker løsrivelse, eller om det er ønske om større intern selvstyre, men som en provins av Kina. Så tidlig som i 1911 ønsket Tibet en løsrivelse fra Kina, mens det i 1951 ble inngått en avtale mellom den tibetanske regjeringen og Kina om å innlemme Tibet som en del av Kina. De faktiske forhold er at ingen europeiske land har annerkjent Tibet som en egen stat, men likevel har Tibet en eksilregjering og Dalai Lama bor i nabolandet India.

Det som er en alvorlig tankevekker er at de kinesiske myndigheter legger et lokk over det som skjer i Tibet. Myndighetene i Bejing ønsker å lukke Tibet hermetisk, slik at ingen nyheter hverken kommer ut eller inn av området. Mange er sterkt kritiske til Kinas omgang med menneskerettighetene, eller rettere sagt hvordan Kina prøver å omgå menneskerettighetene, og mye kan tyde på at det som skjer i Tibet er på alvorlig kollisjonskurs med de menneskerettighetene vi tar som en selvfølge i vår trygge hverdag langt unna både Tibet og Bejing OL.

Det er sterke krefter som ønsker en boikott av lekene. I Danmark har Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF ytret ønske om boikott av Bejing OL 2008, men de får sannsynligvis ikke flertall for dette. Norge vil heller ikke boikotte OL, og selveste Jacques Rogge mener at det var rett å la Kina og Bejing få arrangere OL 2008. (Han kan jo ikke si noe annet. Men det hadde vært svært interessant å fått oppleve "katastrofen" som hadde kommet om han, som sjef for IOC hadde sagt hva han egentlig mener!)

Personlig mener jeg at det å legge sommer OL 2008 til Bejing var en god idé. Det er ingen tvil om at OL er viktig for Kina. Dersom det hadde vært litt mer tak i IOC, så kunne denne tildelingen av OL presset mer demokrati inn i Kina. Men istedet for å bruke de formidable pressmidlene som IOC og de andre landene som deltar med delegater til OL faktisk besitter, blir bare de sportslige og økonomiske interessene vektlagt.

Derfor har jeg bestemt meg for at jeg IKKE kommer til å følge med på hva som skjer i Bejing OL i sommer. Hverken direkte eller i opptak på TV, i andre medier eller på andre måter. Det er min måte å vise min støtte til de som ønsker å leve i et fritt demokratisk Kina og Tibet. Jeg oppfordrer deg til å tenke igjennom problemstillingen og finne ditt ståsted. Kanskje har du også fått masse ekstra fritid til sommeren? Bruk den fritiden med omhu! Det er andre her i verden som bare kan drømme om det å være frie!

----------------
Ellers så hørte jeg på: Moby - Everloving
via FoxyTunes mens jeg skrev dette.

onsdag 19. mars 2008

Blogg you!

I dette øyeblikk tar jeg del i det som halve verden allerede er totalt hekta på: Blogg! En form for internettdagbok, opprinnelig kalt web-logg.

Men hvorfor kaller vi det en blogg? Hvor kommer bloggordet fra? På nettet blir ofte språket snudd og vridd på. Noen ord er vanskelige å skrive, andre for lange og dermed ender vi opp med å kalle det (we)B-LOG og slenger på en ekstra b så det stemmer med den faktiske uttalen. Uttalen baserer seg selvsagt på det engelske språk. På norsk hadde det blitt omtrent som (ve)V-LOGG, som fort kunne endt med flogg som det norske alternativet.

Blogg er et såkalt teleskopord (også kalt Portmanteu-ord), en lingvistisk benevnelse for et ord eller morfem (den minste språklige enhet) som smelter sammen to eller flere grammatiske funksjoner. Et Portmanteu-ord betegnes som en neologisme, det vil si at det er et "nyord", det vil si et nytt ord i språket. Sånn, da fikk du litt (u?)nyttig trivia ;)


---------------
Ellers så hørte jeg på: Steve Lukather - Bomber
via FoxyTunes mens jeg skrev dette.